Sprejmi

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Z obiskom in nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Projekti

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS-MOM)

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS-MOM) je dokument, ki prikazuje oris stanja in izzivov, s katerimi se mesto sooča danes. Hkrati so v njem usmeritve, s katerimi mesto lahko in mora stopiti korak naprej, postaviti temelje za svoj trajnostni razvoj in zagotoviti izboljšanje kvalitete življenja za svoje prebivalce.

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS-MOM) temelji na konceptu integrirane urbane strategije, ki v ospredje socialnega, kulturnega in ekonomskega razvoja v EU postavlja mesto. V okviru priprave koriščenja sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za namene izvajanja ukrepov trajnostnega urbanega razvoja se mestne občine srečujejo z novim načinom razmišljanja EK. Ta je usmerjen k uresničevanju vsega spektra ciljev skozi vlaganja v urbane teme. Trajnostna urbana strategija je v mestu temelj uresničevanja te politike, hkrati se v nekaterih točkah razlikuje od podobnih dokumentov iz preteklosti. Posebnosti Trajnostne urbane strategije so: (1) strategija je finančno podprta s strani ESRR, (2) mesta ohranijo avtonomijo glede vlaganj sredstev, (3) strategija promovira vključujoč (participatorni) pristop in se veže na dejanske lokacije v urbanem prostoru.

Oblikovanje dokumenta TUS-MOM je potekalo skozi tri faze:

  1. posnetek stanja je obsežnejša analiza stanja mesta, ki vključuje prostor, demografijo, okolje in druge vključene aspekte trajnostnega pogleda na mesto, 
  2. definicija prednostnih področij / usmeritev, ki postavlja mestu izziv samozadostnosti, odpornosti pred zunanjimi vplivi, prepoznavanja lastnih potencialov in v nadaljevanju vzpostavitev trajne identitete mesta,
  3. oblikovanje osnovnih stebrov in ukrepov TUS-MOM, 5 stebrov vključuje 34 ukrepov, ki so usmerjeni v doseganje trajnostnih učinkov pri udejanjanju celovitega razvoja mesta.

Osnovni namen TUS-MOM je vzpostavitev platforme za pripravo in izvajanje projektov in programov znotraj urbanega dela MOM. Trajnostna urbana strategija MOM temelji na petih osnovnih vsebinskih stebrih razvoja, ki so opisani v dokumentu.

Foto: TUS-MOM

Kategorija:

Pametno bivanje in urbano načrtovanje

Faza:

Izvedeno

Partnerji projekta

Uporabne povezave

Kontakt in informacije

Mestna občina Maribor
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Opombe

Pobuda Pametno mesto Maribor (Smart City Maribor Initiative) je ustanovljena z namenom aktiviranja trajnostnega razvoja urbanega okolja in spodbujanja inovativnosti v mestu Maribor ter pilotnih projektov, ki bodo omogočili aktivnosti pametnega mesta na področju vpeljave pametnih storitev, tehnologij in izdelkov.

320
480
768
960
1200